Site disclaimer

De disclaimer van De Lotusvijver is van toepassing bij elke bezoek aan de website en voor elke pagina, subdomein, blog, facebook, twitter, of enig andere mobiele versie, email…  Door raadpleging van deze website en/of blog of door mij te mailen aanvaardt u, de bezoeker dus uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Opgelet: De Lotusvijver kan de bepalingen van deze disclaimer op elke tijdstip steeds eenzijdig wijzigen. Gelieve dus bij elke bezoek, raadpleging, consult of e-mail opnieuw deze disclaimer te raadplegen.

Privacy

Het privacybeleid van De Lotusvijver heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens.

De Lotusvijver verbindt er zich toe de gegevens van de aanvrager niet door te geven aan derden. Meegedeelde gegevens worden enkel gebruikt om de digitale raadpleging mogelijk te maken. Ik heb evenwel geen zicht of invloed op de gegevens die eventueel door WordPress kunnen worden verzameld.

De Lotusvijver biedt een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over nieuws op het gebied van website, blog en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inhoud

De pagina’s, inhoud, getuigenissen, omschrijvingen die de bezoeker raadpleegt zijn zuiver recreatief bedoeld. Ik geef ben niet bevoegd om op juridisch, medisch, financieel of enig ander vlak advies te geven.

Ik kan geen enkele garantie verlenen rond de juistheid van de inhoud van zowel website, blog, emails en nieuwsbrieven…

U als bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door u geraadpleegde pagina’s, getuigenissen en voor de gevolgen van het gebruik dat u maakt van deze informatie.

De lotusvijver spant er zich voor in de inhoud van deze blog regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Inhoud dient louter informatief.

De lotusvijver is niet verantwoordelijk voor inhoud van sites gelinkt aan deze website en/of blog. Indien de lotusvijver een link plaatst wil dit niet automatisch zeggen dat ik akkoord ga met alle inhoud erop.

De lotusvijver behoud zich het recht om reacties te weigeren/wissen indien zij lasterend, haatdragend, agressief,… zijn.

Voor gebruikte afbeeldingen, citaten,… wordt steeds, indien achterhaalbaar, de bron vermeld.

Items (kaarten, boeken,…) welke door De lotusvijver worden gereviewd zijn telkens zelf aangekocht en is daardoor volledig onafhankelijk. Indien ik een stuk geschonken krijg in ruil voor een review zal dit steeds  uitdrukkelijk vermeld worden onderaan de betreffende review. Vermelde meningen zijn enkel voor eigen rekening.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, horoscopen, user interface, kleurgebruik, interactieve toepassingen, … horen toe aan De Lotusvijver en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd.  Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze website op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van De Lotusvijver is verboden.

Vergoeding

Deze site en daaraan gekoppelde sociale media is enkel bedoeld als uitlaatklep voor mijn hobby. Ik ontvang geen vergoedingen (onder geen enkele vorm) voor het beheren hiervan.

Als u vragen over het privacybeleid of de verwerking van gegevens heeft, kunt u mij gerust een e-mail sturen.

U verklaart deze overeenkomst en disclaimer te hebben gelezen, begrepen en u gaat ermee akkoord.

Advertenties

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: